Od presenečenja, da se oprema nekega proizvajalca obnaša drugače kot oprema drugega, je do brskanja po RFC-jih le še korak.

V testnem okolju sem na sosednjem usmerjevalniku (router2) nastavil pot do nekega ciljnega IP-naslova tako, da ja ta pot kazala nazaj proti mojemu usmerjevalniku (router1). Presenetilo me je, da moj usmerjevalnik te poti ni prepoznal kot veljavne in je ni vpisal v svojo usmerjevalno tabelo. Naslov OSPF Forward Address za to pot, ki ga je izvedel od soseda, je bil namreč on sam. Zato je razumljivo, da je bila zanj ta pot neveljavna.

Ker se mi zdelo nelogično, da nek usmerjevalnik nastavi Forward Address na nekaj “povsem neuporabnega”, sem najprej preveril, ali enako velja tudi za kakšno drugo vrsto usmerjevalnikov. Na usmerjevalnik router1 sem zato na enak način povezal še usmerjevalnik drugega proizvajalca (router71).


(podrobnejše nastavitve najdete tule)
Read the rest of this entry »

Advertisements